Wanneer re-integratie tweede spoor?

In Nederland hebben werkgevers de verplichting om ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wanneer een werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer in staat is om zijn of haar werk uit te voeren, moet de werkgever er alles aan...