Reintegratie 2e spoor traject

CareerSolution is een reintegratie bureau dat zich richt op het verzorgen van reintegratie 2e spoor trajecten voor hoger opgeleiden. Op deze website vertellen wij u graag meer over onze dienstverlening.

Reintegratie tweede spoor

CareerSolution is een Nederlands reintegratie bureau. Specifiek voor hoger opgeleiden. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze 2e spoor trajecten

Reintegratie 2e spoor

Op zoek naar een 2e spoor traject? CareerSolution is een landelijk reintegratie bureau specifiek voor hoger opgeleiden.

2e spoor trajecten

CareerSolution heeft zich toegelegd op het verzorgen van spoor 2 trajecten voor hoger opgeleiden. Juist deze specialisatie wordt door zowel onze kandidaten als onze opdrachtgevers zeer gewaardeerd.

Tweede spoor traject

CareerSolution is een reintegratie specifiek voor hoger opgeleiden. Juist deze specialisatie is de sleutel tot ons succes.

2e spoor

2e spoor trajecten specifiek gericht op hoger opgeleiden

Onze 2e spoor trajecten

De volgende onderdelen kunnen wij aanbieden in het 2e spoor:

Opstellen persoons en zoek profiel

Benaderen arbeidsmarkt

Testen

(On-line) job searching

Persoonlijke coaching

Reintegratie 2e spoor traject

Welkom op de website van CareerSolution. CareerSolution verzorgt reintegratie tweede spoor trajecten specifiek voor hoger opgeleiden. Juist deze specialisatie maakt de kans op een succesvol traject groter. Klik hier voor meer informatie over CareerSolution.

 

Reintegratie tweede spoor

 

Is een medewerker langdurig (langer dan een jaar) ziek? Dan zou een spoedig en volledig herstel uiteraard het beste zijn. Vaak loopt het alleen toch anders.
Indien een werknemer langer dan een jaar is uitgevallen of terugkeer naar de oude functie is definitief uit zicht dan bent u conform de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om op zoek te gaan naar passende werk. In eerste instantie binnen uw eigen organisatie. Leidt dat niet tot een duurzame werkhervatting? Dan verkent u de reintegratie mogelijkheden bij een andere organisatie. Dat is het tweede spoor reintegratie traject.

CareerSolution biedt een aanpak waar zowel werkgever als werknemer van profiteert. De dienstverlening van CareerSolution is erop gericht u als werkgever te ontlasten en tegelijkertijd uw werknemer met maatwerk te ondersteunen in het zoeken en vinden van passend werk. Werk dat perfect past bij het functieprofiel en de belastbaarheid van de werknemer. Onze ervaren reintegratie coaches hebben een ruime ervaring en kennis van de arbeidsmarkt. Wij ontzorgen u niet alleen in de tweede spoor begeleiding, maar ook financieel. We beperken namelijk uw schadelast door het voorkomen van onvoorziene loonsancties én door het vinden van passend werk voor uw medewerker.

 

Waarom CareerSolution reintegratie?

 

Reintegratie tweede spoor is echt een specialistisch vak. Alles draait om passend werk en duurzame werkhervatting. Om het vinden van die ene baan voor die ene medewerker.

De eerste stap in het reintegratie traject tweede spoor wordt gebruikt voor kennismaking met de medewerker Vervolgens maken wij kennis en nemen wij het arbeidsmarkt profiel van de kandidaat door. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kennis, opleiding, competenties et cetera. We gaan nader in op de rechten en plichten, de eventuele gevolgen van de WIA aanvraag en bespreken de doelen en verwachtingen in het tweede spoor traject. We stellen een zoek en een persoonsprofiel op.

In de vervolggesprekken bespreken wij de testuitslagen en verzamelen wij informatie over de kennis (opleidingen) en kunde (ervaringen) van uw medewerker. Samen stellen wij een CV op en wordt, op basis van wensen en de mate van belastbaarheid gekeken naar passende werkzaamheden: specifieke functies voor hem/haar geschikt zijn. Eventueel bekijken wij of bijscholing of herscholing noodzakelijk is.

Altijd maatwerk
Natuurlijk kijken wij altijd naar de persoonlijke wensen en mogelijkheden van uw werknemer. Daar stemmen wij het traject nauwkeurig op af. Daarom kan een traject afwijken van de opbouw zoals we die hierboven schetsen.

 

Inhoud tweede spoor

 

In 6, 9 of 12 maanden begeleiden wij de medewerker intensief naar een duurzame, nieuwe werkplek buiten de huidige organisatie. Uiteraard binnen de wet- en regelgeving en conform het beoordelingskader van UWV.

Met onze resultaatgerichte en persoonlijke aanpak op maat ontzorgen wij zowel de werkgever als de werknemer.

Waar mag u bij CareerSolution op rekenen?

Intensieve begeleiding naar duurzaam ander passend werk
Persoonlijke aanpak op maat
Sterke, persoonlijke betrokkenheid van ervaren en gecertificeerde coach

Wat is het resultaat van een geslaagd reintegratie traject?

Nieuw passend werk buiten de organisatie.
Inzicht in de nieuwe eigen loopbaanmogelijkheden.

Wanneer is een tweede spoor traject van toepassing?

Wanneer rond het eerste ziektejaar de reintegratie van een werknemer in eigen of aangepast werk bij de eigen werkgever niet lukt, dan is het belangrijk om de mogelijkheden voor de werknemer bij een andere werkgever te onderzoeken. Dit is dan het tweede spoor reintegratie traject. Ook als een terugkeer in eigen functie niet meer mogelijk is moet een tweede spoor worden ingezet. Dit kan dus ook al binnen het eerste ziekte jaar. Werkgever en werknemer hebben conform de Wet Verbetering Poortwachter gezamenlijk de verplichting om op zoek te gaan naar werk bij een andere organisatie.

 

Waarom een 2e spoor inzetten?

 

Allereerst is het hebben van werk voor iemand een eerste levensbehoefte. Het biedt ons naast zekerheid van inkomen, sociale interacties, eigen waarde en levensritme. Indien een werkgever geen inkomenszekerheid voor na 104 weken arbeidsongeschiktheid kan garanderen, valt een werknemer terug op onze sociale verzekeringsstelsel. Afhankelijk van het inkomensverlies kan de werknemer aanspraak maken op een WW- of een WIA-uitkering.
Om aanspraak te kunnen maken op deze uitkering heeft het UWV een toegangspoort gecreëerd, waarin zijzelf als poortwachter fungeert. Indien er geen passend werk in- of extern gevonden wordt, dient werknemer een uitkering bij het UWV aan te vragen. Om aanspraak te kunnen maken op een uitkering is het belangrijk dat werkgever en werknemer kunnen aantonen dat er alles aan gedaan is om de werknemer terug te laten keren in werk. Een 2e spoor traject kan hiervoor een vereiste zijn vanuit het UWV.
Voordat het UWV een WIA-aanvraag van een werknemer in behandeling neemt, toetst zij eerst het re-integratiedossier. Zijn de re-integratie inspanningen voldoende, dan neemt men de WIA-aanvraag in behandeling. Beoordeelt men het dossier/de ingezette re-integratie activiteiten als onvoldoende, dan volgt een zogeheten loonsanctie van maximaal 52 weken. Dat betekent dat de loondoorbetalingsverplichting van jouw als werkgever aan de zieke werknemer wordt verlengd en dat de WIA-aanvraag wordt opgeschort.
Dus wacht als werkgever niet te lang en zet een 2e spoortraject tijdig in. Hoe langer een zieke werknemer thuis zit, hoe lastiger het wordt om de aansluiting met de arbeidsmarkt te houden.

Bel ons voor meer informatie op ons centrale telefoonnummer: 085-8885-143

Uiteraard kunt u ook ons contactformulier invullen:

15 + 13 =